View the embedded image gallery online at:
http://www.zsm1krakow.pl/?start=40#sigProGalleria2946db3435

We wtorek 26 września 2023 r. świętowano w ZSM1 Europejski Dzień Języków. Wielu nauczycieli i uczniów zaangażowało się w organizację i przebieg tej szczególnej uroczystości. Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zsm1krakow.pl/?start=40#sigProGalleriab30c577883

W trzecim tygodniu września dziesięciu uczniów ZSM nr 1 z klas 4Tma, 4Tmb (technik mechatronik) i 4Tau/Tme (technik automatyk/mechanik) czekała edukacyjna przygoda związana z udziałem w projekcie "EDU-Solar 4.0". Projekt realizowany był w ramach unijnego programu Erasmus plus we współpracy z niemiecką szkołą partnerską Berufsbildende Schule 1 z Moguncji (Nadrenia-Palatynat).

View the embedded image gallery online at:
http://www.zsm1krakow.pl/?start=40#sigProGalleria277aa74a91

W dniu 15 września 2023 r. uczniowie ZSM nr 1 po raz kolejny wzięli udział w akcji "Sprzątania Świata"-Polska mającej na celu poprawę świadomości ekologicznej obywateli. Tegoroczna 30 edycja Akcji "Sprzątania Świata"- Polska odbyła się pod hasłem " Sprzątanie świata łączy ludzi". "Sprzątanie Świata"-Polska jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up The World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.zsm1krakow.pl/?start=40#sigProGalleriac5bcec31fc

W dniu 15 września 2023 r. klasa 3 Tro/Tme i trzech przedstawicieli z klasy 3 Tpa wraz z wychowawcą/doradcą zawodowym mgr inż. Sylwią Rózga uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do firmy teamtechnik Poland. Firma jest częścią teamtechnik Group i specjalizuje się w budowie zautomatyzowanych linii montażowych oraz stacji testujących dla naszych międzynarodowych klientów w sektorach: mobility, industrial goods i life science.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zsm1krakow.pl/?start=40#sigProGalleria7922f1d07d

13 września 2023 r. w Auli szkolnej Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 odbyła się I-sza akcja honorowego oddawania krwi w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzona przez ekipę wyjazdową z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W akcji honorowego krwiodawstwa, w ramach Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie", w którym uczestniczy nasz szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZSM1, zgłosiło się 49 chętnych oddać krew, a 35 oddało honorowo krew, co dało 15 litrów i 450 ml.

14 września 2023 r. (czwartek)!

o godz. 17.00  odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas Technikum Mechanicznego nr 15 i  klasy 2-3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 14,

o godz. 17.30  odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas 1,3, 4 Technikum Mechanicznego nr 15 i  klasy 1 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 14,

o godz. 17.30  rodziców klas Technikum Mechanicznego nr 15 zapraszamy na spotkanie do auli szkolnej z panem wice-dyrektorem Waldemarem Nowakiem, a następnie odbędą się spotkania z wychowawcami.


Wykaz sal na zebrania z rodzicami: 

o godz. 17.00 - wykaz sal 17.00

o godz. 17.30 - wykaz sal 17.30

Serdecznie zapraszamy!

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.zsm1krakow.pl/?start=40#sigProGalleriadd320794eb

W dniu dzisiejszym tj. 7 września 2023 r. odbyło się, zapowiadane w maju, spotkanie z młodzieżą szwedzką w ramach współpracy w młodzieżowym mini przedsiębiorstwie. Uczniowie z Gotlandii realizowali w Polsce projekt społeczny i biznesowy. Społeczny dotyczył tematu tolerancji i współpracy międzykulturowej, a biznesowy motywacji do zakładania firmy i pomysłu na produkt. Wizyta była bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń, konwersacji w języku angielskim, poznania szwedzkiej kultury i nawiązania nowych kontaktów.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zsm1krakow.pl/?start=40#sigProGalleria52e4dece16

Narodowe Czytanie stało się u nas w szkole tradycją, w każdym roku uczestniczymy w tym ważnym wydarzeniu. W  tym roku czytaliśmy "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, uczniowie, nauczyciele, dyrekcja z uwagą wysłuchali fragmentów lektury.

"Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności – dodał Prezydent."

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.zsm1krakow.pl/?start=40#sigProGalleria2cdd713688

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w dniu 4 września 2023 r. (poniedziałek) według następującego harmonogramu:

- godz. 8.00 Spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach- uczniowie z klas II,III,IV i V TM nr 15 i uczniowie z klas II i III BSIs nr 14,

- godz. 9.00 Eucharystia w Kolegiacie św. Anny, ul. św. Anny 11, z udziałem uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz pracowników szkoły,

- godz. 10.30 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem uczniów klas I TM nr 15 i uczniów klas I BSIs nr 14, zaproszonych gości i nauczycieli (duża sala gimnastyczna).