wyjazd uczniów na projekt edukacyjny do Moguncji

W dniach 7 - 14 kwietnia 2024 r. grupa 10 uczniów z klas 1 Tma, 4 Tma, 4 Tmb i 4 Tau/Tme wraz z opiekunami, Panią Dyrektor Barbarą Szymoniak i Panią Alicją Grzywaczyk, gościła w Berufsbildende Schule 1 - niemieckiej partnerskiej szkole w Moguncji. Uczniowie ZSM nr 1, kształcący się w zawodach technik mechatronik, technik mechanik i technik automatyk, wraz z kolegami z Niemiec pracowali nad projektem "Hot Wire 4.0", w ramach którego w zespołach międzynarodowych projektowali i konstruowali od podstaw dwa urządzenia dydaktyczne, służące również grze i zabawie, po jednym dla każdej ze szkół.

W dniu 11 kwietnia 2024 r. odbyło się w ZSM nr 1 zorganizowane przez pedagogów szkolnych p. Arlettę Lasek i p. Sylwię Kaszyńską spotkanie uczniów klas pierwszych technikum
i branżowej szkoły I stopnia z przedstawicielem Policji, dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich oraz bezpieczeństwa w internecie. W prelekcji wzięły udział klasy technikum: 1 Tmb,1Tpb, 1 Tma oraz klasy branżowej szkoły: 1 Msb, 1 Msc, 1 Es.

 logo polskiego czerwonego krzyża

10 kwietnia 2024 r. odbyła się wiosenna akcja honorowego oddawania krwi w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzona przez ekipę wyjazdową z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W akcji honorowego krwiodawstwa, w ramach Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie", w którym uczestniczy nasz szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZSM1, zgłosiło się 52 chętnych oddać krew, a 43 oddało honorowo krew w ilości 19 litrów 350 ml, a w sumie po czterech edycjach 65 litrów i 400 ml.

uczniowie na konferencji w OKE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Audytorium Maximum 25 i 26 marca 2024 r. zorganizowała Konferencję szkoleniową dla dyrektorów wszystkich szkół województwa małopolskiego przeprowadzających egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty. O pomoc w organizacji wydarzenia OKE zwróciła się do naszej szkoły.

4 kwietnia 2024 r. (czwartek)

o godz. 16:00 dla chętnych Rodziców Prelekcja Miejskiego Centrum Profilaktyki pt. "Program Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych"

o godz. 17.00  odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas Technikum Mechanicznego nr 15 i  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 14,

od godz. 17:30 do 19:00 pozostali nauczyciele będą pełnić dyżur w pokoju nauczycielskim

Wykaz sal na zebrania z rodzicami - wykaz sal na zebrania z Rodzicami

W klasach 1 tpa, 5 tme, 5tpb są tylko konsultacje z uczącymi!!!

Kondolencje dla pani Agnieszki Krzyżak

małopolski konkurs prac technicznych II miejsce Karol Antosiak

W dniu 18 marca 2024 r. w Technikum Elektrycznym nr 8 odbyła się XIII edycja Małopolskiego Konkursu Własnych Prac Technicznych. Wśród laureatów w kategorii "Elektronika i Elektryka" znalazł się uczeń naszej szkoły z klasy 4 Tma Karol Antosiak prezentując swój autorski projekt oceniany przez komisje. Uczeń wywalczył drugie miejsce dzięki zaprezentowaniu maszyny do produkcji filamentu do drukarek 3D tworzonego z butelek po wodzie. 

kwiaty

Krakowska Akademia Klimatu - 5 edycja odbyła się 19 marca 2024 roku w Nowohuckim Centrum Kultury. Jest to projekt edukacyjny w ramach miejskiej kampanii Kraków w dobrym klimacie, który łączy wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami filmów ekologicznych.  W programie były spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych, pokazy filmów, dyskusje i quiz klimatyczny.

tydzień humbertowski

Od 13 do 19 marca 2024 roku obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Humbertowski. Obfitował on w szereg wydarzeń związanych z patronem szkoły. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie jego biografię na lekcjach wychowawczych. Obejrzeli wybrane obiekty zaprojektowane lub przebudowane przez naszego patrona podczas gry miejskiej „Śladami Szczepana Humberta”.

 Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

W dniu 20 marca 2024r. z okazji 129. rocznicy urodzin bohatera Polski gen. Emila Fieldorfa o pseudonimie "Nil”  klasa 3 Tau wraz z opiekunami: p. Alicją Bacewicz-Ring i p. Elizą Kargol uczestniczyła w obchodach Jego święta w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, którego On jest patronem.