Statut Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 - statut ZSM1 -aktualizacja 14.09.23 r.

Statut Technikum Mechanicznego nr 15 statut TM15 -aktualizacja 14.09.23 r.


Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 14 - statut BSIs14 -aktualizacja 14.09.23 r.