Partnerstwo Szkół Humbertowskich Miasta Krakowa utworzyli:
Zespół Szkół Budowlanych nr 1,
Zespół Szkół Chemicznych,
Zespół Szkół Energetycznych,
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej,
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji,
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1,
Centrum Kształcenia Praktycznego.

Celami naszego partnerstwa są:
1. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Krakowie, regionie i kraju oraz współpraca polskich i zagranicznych szkół zawodowych na płaszczyźnie edukacji, w tym wymiana doświadczeń i wspólne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na rzecz szkolnictwa zawodowego.
2. Wprowadzanie innowacji technicznych i poszukiwanie nowych oraz modernizowanie dotychczasowych kierunków kształcenia zawodowego w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i innymi resortami.
3. Służenie głosem doradczym podczas opracowywania założeń planowanej reformy kształcenia zawodowego w Polsce w oparciu o własne doświadczenia w zarządzaniu szkołami zawodowymi.
4. Wspomaganie i monitorowanie przeprowadzenia planowanej reformy kształcenia zawodowego w Polsce w celu właściwej korelacji pomiędzy ofertą i możliwościami szkół zawodowych a oczekiwaniami rynku krajowego i Unii Europejskiej.
5. Promowanie kształcenia zawodowego, w szczególności kształtującego infrastrukturę środowiska, związanego z branżą budowlaną, chemiczną, energetyczną, mechaniczną itp.
6. Współpraca z pracodawcami oraz instytucjami wspomagającymi kształcenie zawodowe, w tym rzemieślniczo-usługowe.
7. Współdziałanie w zakresie doradztwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i zatrudniania absolwentów szkół zawodowych z władzami samorządowymi, w tym z urzędami pracy, a także z innymi szkołami, w tym uczelniami wyższymi.

Druk partnerstwa podpisany 14 kwietnia 2010 r. - akt_partnerstwa_-_druk.pdf

 

28 maja 2013 r. ZSM Nr 1 i CKP podpisują z gimnazjami i szkołami podstawowymi akt partnerstwa międzyszkolnego w zakresie doradztwa zawodowego

28 maja 2013 r. dyrektor ZSM Nr 1, Bożena Mayer-Gawron i dyrektor CKP, Marek Filipczyk podpisali z dyrektorami gimnazjów i szkół podstawowych akt partnerstwa międzyszkolnego w zakresie doradztwa zawodowego.

Nawiązując do międzynarodowego partnerstwa między szkołami z Małopolski i Nadrenii-Palatynatu, szkołami Gminy Miejskiej Kraków i Nadrenii-Palatynatu do którego należą Gimnazjum Nr 14 w Krakowie, Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego TSSP w Krakowie, Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach, Gimnazjum Nr 51, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krakowie, Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie - dyrektorzy tych szkół pragną utworzyć partnerstwo edukacyjne w obszarze preorientacji zawodowej i doradztwa zawodowego.


Podpisanie aktu partnerstwa międzyszkolnego w zakresie doradztwa zawodowego odbyło się we wtorek 28 maja 2013 r. o godzinie 12:00 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w obecności Anny Okońskiej-Walkowicz, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, Teresy Kazimierskiej, wicedyrektora KOWEZiU, Marii Krysakowskiej, st. wizytatora KO, reprezentującej Małopolskiego Kuratora Oświaty.
W uroczystości uczestniczyła również Ewa Bodzińska-Guzik z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, która reprezentowała Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, do którego ZSM Nr 1 i CKP od 2009 r. należą.
W ramach utworzonego partnerstwa uczniowie z gimnazjum, szkół podstawowych będą mieli okazję zwiedzić pracownie zawodowe Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, zapoznać się z technikami wytwarzania części w zawodach mechanicznych i budowlanych, będą mieli okazję zobaczyć nowoczesne urządzenia mechatroniczne, roboty przemysłowe, obrabiarki sterowane numerycznie, nowoczesne techniki łączenia metali, będą mogli wykonywać proste czynności technologiczne, zapoznać się z mechanicznymi czynnościami manualnymi, technikami wytwarzania.


Do celów międzyszkolnego partnerstwa zaliczyć można będzie:
1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w Krakowie,
w regionie i w kraju oraz we współpracy polskich i zagranicznych szkół na płaszczyźnie edukacji, w tym wymiany doświadczeń i wspólnego pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na potrzeby szkolnictwa.
2. Realizowanie zadań określonych w statucie szkoły partnerskiej, w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego.
3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w gimnazjach z zakresu preorientacji zawodowej, doradztwa zawodowego, przybliżenia kierunków kształcenia zawodowego, nowej podstawy kształcenia zawodowego obowiązującej od 1 września 2012 r.
4. Udział uczniów partnerskiej szkoły w imprezach edukacyjnych promujących kształcenie zawodowe w Małopolsce, w Krakowie.
5. Organizowanie wycieczek dydaktycznych z zakresu preorientacji zawodowej, kształcenia zawodowego.
6. Uczestniczenie uczniów partnerskiej szkoły w zajęciach teoretycznych i praktycznych kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 i w Centrum Kształcenia Praktycznego.
7. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych i poszukiwanie nowych oraz doskonalenie dotychczasowych kierunków kształcenia ogólnego i preorientacji zawodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i innymi resortami.
8. Promowanie kształcenia zawodowego, pozytywnego wizerunku szkoły zawodowej zgodnie z hasłem Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła zawodowa, szkołą pozytywnego wyboru".


Do podpisania partnerstwa (zadania pilotażowego) zostały zaproszone następujące szkoły:
Gimnazjum 14 z Krakowa, dyrektor Mariola Reguła;
Gimnazjum 51 z Krakowa, dyrektor Barbara Buczkowska;
Gimnazjum TSSP z Krakowa, dyrektor Ewa Kmiecik;
Publiczne Gimnazjum z Krzeszowic, dyrektor Ryszard Piotrowski;
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Krakowa, dyrektor Elżbieta Migocka.
Przy podpisywaniu aktu partnerstwa międzyszkolnego na rzecz doradztwa zawodowego dyrektorom szkół towarzyszyli uczniowie, którzy mieli możliwość po podpisaniu aktu współpracy zwiedzić pracownie zawodowe ZSM Nr 1 i CKP w Krakowie.

 

Partnerstwo z firmą Multiprojekt

Miło nam ogłosić wygraną Firmy Multiprojekt (partnera edukacyjnego ZSM nr 1) w konkursie "PRODUKT - HaPeS 2014" towarzyszącym X Międzynarodowym Targom Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów w Katowicach, w których Firma Multiprojekt wzięła udział w dniach 21-23 listopada 2014 roku.
Konkurs został zorganizowany przez Centrum Targowe FairExpo Sp.o.o. wspólnie z miesięcznikiem "Napędy i Sterowanie" oraz Korporacją Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych. Poddając ocenie wszystkie zgłoszone produkty, jury konkursu wzięło pod uwagę kilka istotnych kryteriów: innowacyjność, możliwie krótki okres stosowania na świecie, potencjał rozprzestrzeniania oraz znaczenie dla unowocześnienia i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym. Przyznane zostały trzy złote medale w każdej z pięciu kategorii oraz statuetki FAIREXPO. Produktem, który wywalczył Złoty Medal dla firmy Multiprojekt jest cewka zaworu pneumatycznego o mocy poniżej 1 W.


Firma Multiprojekt jest partnerem edukacyjnym ZSM nr 1, sprawuje patronat honorowy nad klasami mechatronicznymi, doposaża w sprzęt ośrodek egzaminacyjny dla zawodu technik mechatronik, sprawuje patronat nad Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowaną przez AGH, organizuje szkolenia dla uczniów z ZSM nr 1 w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. ZSM nr 1 razem z Firmą Multiprojekt w konkursach MEN zdobył tytuł Lidera Eduacji Zawodowej, Oskara Zawodowego w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej w zawodzie technik mechatronik.

Społeczność szkolna ZSM nr 1 serdecznie zwycięstwa gratuluje !

 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie nawiązuje współpracę edukacyjną z firmą Cummins

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie nawiązuje współpracę edukacyjną z firmą Cummins z Krakowa.
Koncern Cummins jest wiodącym, niezależnym konstruktorem i producentem silników wysokoprężnych o mocach 49-4200 KM. Czołowi producenci ciężarówek, autobusów, maszyn budowlanych, przemysłowych, rolniczych, kolejowych, sprzętu morskiego, wojskowego i generatorów prądotwórczych wybierają silniki Cummuns-a do zastosowania w swoich wyrobach.
Cummins Inc. Skupia także w swoich strukturach takie marki jak Fleetguard wiodącego, światowego dostawcę systemów filtracyjnych oraz markę Cummins Power Generation - światowego lidera w produkcji zespołów prądotwórczych. Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronach internetowych www.cummins.pl www.cummins.com
Firma jest zainteresowana zawodami nauczanymi w naszej szkole tj. technikiem mechanikiem, technikiem pojazdów samochodowych, technikiem mechatronikiem, mechanikiem pojazdów samochodowych, elektromechanikiem pojazdów samochodowych.

Uczniowie ZSM nr 1 w dniach 22, 23 stycznia 2015 r. mają możliwość zwiedzić firmę Commins, wziąć udział w warsztatach, w zajęciach praktycznych np. w zajęciach uruchomienia i testowania silnika Diesla o pojemności 6,7 litra wraz z układem oczyszczania spalin, spełniającego surowe normy emisji spalin EURO 6.
Będą brali udział w zajęciach teoretycznych o tematyce:
-Normy emisji spalin w pojazdach samochodowych. Od normy Euro 0 do Euro 6;
-Opis działania i prezentacja systemu oczyszczania spalin Euro 6 firmy Cummins;
oraz w zajęciach praktycznych podczas których odbędzie się:
- prezentacja silnika ISBe6,7 Euro 6;
- prezentacja układu oczyszczania spalin dla silnika Euro 6;
- testowe uruchomienie silnika na stanowisku;
- prezentacja programu diagnostyczneg;
- praktyczna demonstracja sposobów diagnostyki silników elektronicznych;
- testy diagnostyczne.