Prosimy o 1 % na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie

1 % odpisu na rzecz ZSM nr 1

Informuję Państwa, że dyrektor ZSM nr 1, podobnie jak wielu dyrektorów szkół z Krakowa, z małopolski podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole "Małopolska", które ponad 25 lat pracuje na rzecz uczniów, rodziców i pedagogów. Stowarzyszenie przekazuje szkołom jak i Zespołowi Szkół Mechanicznych nr 1 - 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

We wniosku PIT, w punkcie H (wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego) należy podać Nr KRS - 0000052078 - (Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska"), a następnie w punkcie I w Informacjach Uzupełniających w punkcie 127 postawić X, który jest wyrażeniem zgody na przekazanie 1 %, a w punkcie 128 należy podać pełną nazwę naszej szkoły - Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków.
Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska" przekaże ZSM nr 1 Państwa odpis - 1% podatku.

Za Państwa Dar Serca - serdecznie dziękujemy!