Podręczniki dla klas I, dla zawodów nauczanych w Technikum Mechanicznym nr 15 i w Branżowej Szkole I stopnia nr 14 na rok szkolny 2023/2024 

Technikum Mechaniczne nr 15:
Technik automatyk - technik automatyk
Technik mechanik - technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych - technik pojazdów samochodowych
Technik mechatronik - technik mechatronik
Technik robotyk - technik robotyk

Branżowa Szkoła I stopnia nr 14:
Elektromechanik pojazdów samochodowych - elek.poj.sam. BSIs nr 14
Mechanik pojazdów samochodowych - mech.poj.sam. BSIs nr 14