Regulaminy rekrutacji do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1

Regulamin rekrutacji do Technikum Mechanicznego nr 15 - regulamin rekrutacji TM 15

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia nr 14 -regulamin rekrutacji BSIS14