W dniu 20 listopada br. uczniowie klasy 3 Tmb i kilku uczniów z klas: 2 Tma, 2 Tmb, 3 Tau oraz 5 Tmb naszej szkoły uczestniczyło w spektaklu anglojęzycznym "PYGMALION" (Shaw) z Panią mgr Elizą Kargol. Spektakl odbywał się w teatrze VARIETE w Krakowie. Podczas 1,5 h zabawnego przedstawienia uczniowie mieli okazję doświadczyć bliższego "kontaktu" z kulturą i językiem obcym "na żywo" oraz usłyszeć aktorów (native-speakers) posługujących się brytyjską odmianą języka angielskiego używaną przez różne warstwy społeczne.

Mile spędzony czas zaowocował wyciągnięciem trafnych wniosków z widowiska, że nie tylko "szata", ale i język osobisty "określa" poziom społeczny i kultury człowieka. Żywię nadzieję, że zainteresowanie teatrem oraz wzbogaceniem słownictwa i wiedzy nt. literatury anglojęzycznej będzie teraz i w przyszłości większe wśród współczesnej młodzieży.
Brytyjska trupa teatralna "TNT theatre britain" jest obecnie podczas 5-tygodniowego 'tourne' po Europie, a podobne spektakle mają odbywać się cyklicznie co pół roku w Polsce; zatem zapraszam ponownie!

Opracowała mgr Eliza Kargol, nauczycielka języka angielskiego w ZSM nr 1