Mądrzy, zorganizowani, kulturalni, piekielnie przystojni uczniowie klasy 3 Tpb i 3 Tma reprezentowali Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 wspierając OKE w organizacji Konferencji szkoleniowej dla dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego 25 października i 7 listopada 2023 r. zorganizowała konferencję szkoleniową dla dyrektorów wszystkich szkół województwa małopolskiego.

O pomoc w organizacji wydarzenia OKE zwróciła się do naszej szkoły i chętnie w tym wydarzeniu uczestniczyli, godnie reprezentując naszą szkołę uczniowie klasy 3 Tma: Paweł Gasiński, Jan Kołodziej, Jakub Kurdziel i Franciszek Nowakowski do tego zadania przygotowała ich organizacyjnie wychowawczyni Agnieszka Dziedzic, oraz uczniowie klasy 3 Tpb: Marcin Barniak, Oliwier Fugas, Hubert Kotoniak, Artur Krowiak, Bartosz Lipiński, Filip Łączny, Mateusz Pater, Stanisław Sierżęga, których do tego zadania przygotował wychowawca Piotr Nalepa. Organizatorzy, byli niezwykle zadowoleni z tej współpracy i już wstępnie zaprosili do działań przy kolejnych wydarzeniach.

Opracowała mgr Joanna Lasoń, bibliotekarz ZSM1