W dniu 15 września 2023 r. uczniowie ZSM nr 1 po raz kolejny wzięli udział w akcji "Sprzątania Świata"-Polska mającej na celu poprawę świadomości ekologicznej obywateli. Tegoroczna 30 edycja Akcji "Sprzątania Świata"- Polska odbyła się pod hasłem " Sprzątanie świata łączy ludzi". "Sprzątanie Świata"-Polska jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up The World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.

W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
"Sprzątanie Świata"- Polska to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września setki tysięcy wolontariuszy: młodzież, dorośli- wszyscy, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzą działania propagujące ograniczenie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwane są i usuwane dzikie wysypiska. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy, wystawy, festyny, koncerty, zabawy. "Sprzątanie świata"- Polska angażuje i integruje społeczności lokalne.
W Akcji "Sprzątania Świata" w ZSM nr 1 uczestniczyli uczniowie klasy 3 Tpa wraz z koordynatorem akcji mgr Elżbietą Gacek.
Uczniowie wyposażeni w rękawice ochronne i worki na śmieci zbierali odpady z podwórka szkolnego oraz ulic: Krupniczej, Wenecja i Humberta.
Zachęcamy wszystkich uczniów do włączania się w podobne akcje i do dbania na co dzień o czystość naszego środowiska oraz segregowania odpadów.

Opracowała mgr Elżbieta Gacek - nauczyciel geografii w ZSM nr 1