Narodowe Czytanie stało się u nas w szkole tradycją, w każdym roku uczestniczymy w tym ważnym wydarzeniu. W  tym roku czytaliśmy "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, uczniowie, nauczyciele, dyrekcja z uwagą wysłuchali fragmentów lektury.

"Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności – dodał Prezydent."

"Nad Niemnem" to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książka ukazała się w 1888 roku. To wspaniałe chwile przypominające atmosferę tamtych lat. Książka napisana barwnym językiem opowiada o bogatej historii Polski, dziejach rodu Bohatyrowiczów i Korczyńskich, dziedzictwie Powstania Styczniowego, opisuje nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. "Nad Niemnem" cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku.

W klimatycznej scenerii w  czytaniu "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej uczestniczyli pan Piotr Nalepa, pani Karolina Kozioł, uczniowie Tadeusz Starowicz i Jakub Łopatka z klasy 5Tpa.

Koordynatorem projektu była pani mgr Marta Baran, nauczyciel języka polskiego