Z okazji stulecia urodzin poetki Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dn. 16 XI 2022 r. zdecydował, że rok 2023 będzie rokiem Wisławy Szymborskiej. Nasza szkoła, chcąc należycie uczcić Wielką Noblistkę, włączyła się do ogólnopolskiego projektu „Mistrzyni Szymborska”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych polskich i polonijnych.

Jego cele, to między innymi:

- upamiętnienie roku Wisławy Szymborskiej poprzez prezentowanie twórczości poetki;

- budzenie zainteresowania poezją przełomu wieków i dziedzictwem kulturowym naszego kraju;

- kształtowanie świadomości kulturowej;

- rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;

- kształtowanie i utrwalanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych;

- dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych;

- dostrzeganie przez uczniów własnych zainteresowań, ich werbalizowanie i rozwijanie;

- rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie właściwych relacji interpersonalnych;

- rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności formułowania opinii;

Zadanie pierwsze projektu „Mistrzyni Szymborska” w ZSM nr1Tworzymy lepieje - zostało zrealizowane w ostatnim tygodniu marca

Lepiej, inaczej lepiuch, to krótki, jednozdaniowy, często nonsensowny, groteskowy wierszyk, standardowo składający się z dwóch wersów. Wynalezienie tej formy przypisuje się Wisławie Szymborskiej, natomiast nazwę temu gatunkowi nadał jej sekretarz Michał Rusinek. Pierwszy wers lepieja zazwyczaj opisuje jakieś bardzo przykre w skutkach zdarzenie, drugi natomiast stwierdza, że jest ono i tak lepsze od czegoś (pozornie) nieszkodliwego.

Typowy przykład lepieja autorstwa Wisławy Szymborskiej: „Lepszy piorun na Nosalu / niż pulpety w tym lokalu.

Pierwszy wers zaczyna się przysłówkiem „lepiej” lub przymiotnikiem "lepszy, lepsza, lepsze", a drugi spójnikiem „niż” lub „niźli”. Standardowo, każda z obu linijek lepieja zawiera 8 sylab.

W ZSM nr 1 lepieje stały się formą gry słownej i swobodnej improwizacji satyryczno-poetyckiej. Na lekcjach poświęconych Wisławie Szymborskiej, bawiąc się przy tym świetnie, tworzyli je uczniowie klas: 4 Tsa, 1 Tro, 2 Tpb, 3 Tma, 3 Tpa, 4 Tau, 4 Tmb, 4 Tpb, 4 Tma, 4 Tsb, 4 Tpb, 4 Tme pod opieką mgr Barbary Tarapacz i mgr Piotra Nalepy. Bardzo często te uczniowskie lepieje skupiały się na sprawach szkoły, nauczycieli, życia nastolatków.

Lepieje zostały zaprezentowane w poniedziałek 3 kwietnia na telewizorach szkolnych, a w tle odbiorcy będą słuchali piosenki „Black coffee” ulubionej przez poetkę Elli Fitzgerald -  prezentacja Szymborska

  Projekt „Mistrzyni Szymborska” w ZSM nr 1 koordynuje mgr Joanna Lasoń.