Za nami kolejny etap realizacji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Zespół ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzi dyrektor szkoły, przedstawiciele rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego dokonał weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-prawnej zgłoszonych przez uczniów Szkoły Branżowej nr 14 i Technikum Mechanicznego nr 15 projektów.

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę będą promowane wśród społeczności szkolnej. Następnym etapem będzie głosowanie i wybór projektów, które zostaną zrealizowane na terenie ZSM nr 1. Prosimy o zapoznanie się z projektami oraz udział w głosowaniu i decydowaniu o sprawach szkoły .

Poniżej listy projektów przyjętych i odrzuconych przez Zespół ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Projekty zaakceptowane w TM nr 15proj. zaakc. TM15

Projekty zaakceptowane w BSIs nr 14proj. zaak. BS nr 14

Projekty odrzucone w TM nr 15proj. odrz. TM 15

Projekty odrzucone w BSIs nr 14proj. odrz. BS nr 14

Przed nami etap promocji projektów i głosowania.

Opracowanie mgr Elżbieta Gacek i mgr Marek Tuchowski koordynatorzy SzBO w ZSM nr 1