Realizowany projekt STOP WULGARYZMOM miał na celu zapobieganie wulgaryzmom oraz wzmocnienie świadomości kultury słowa. Dbałość o kulturę to priorytet, który jest uwzględniany na co dzień przez wszystkich nauczycieli pracujących wśród uczniów.

Uczniowie klas 2 Tau, 2 Tma, 2 Tpa  realizowali w ramach lekcji języka polskiego projekt - STOP WULGARYZMOM, by poprawić kulturę języka, wzmocnić świadomość poprawnej wymowy, poznać skutki nadużywania wulgaryzmów. Redagowali swoje hasła i powiedzenia, mające na celu poprawę kultury języka, było to działanie innowacyjne, kreatywne, każdy uczeń zredagował hasło, które wpisał na kartkę i zaprezentował na korytarzu szkolnym. Celem tego projektu było zwrócenie uwagi na kulturę  i bogactwo języka ojczystego, kształtowanie świadomości, że każdy ponosi odpowiedzialność za czystość i poprawność języka. Uczniowie bardzo zaangażowali się w to zadanie, świadomie propagowali poprawną wymowę,  poznali skutki nadużywania wulgaryzmów.  Hasło - SŁOWA  RANIĄ JAK NÓŻ - stało się bardzo popularne. Wdrożone działania sprzyjają zmniejszeniu nadużywania wulgaryzmów, podjęte działania będziemy powtarzać, aby akcja stała się cykliczna. Hasła o skutkach i wulgaryzmach języka, przysłowia o języku oraz informacje dotyczące kultury słowa ozdobiły szkolny korytarz. Nie można było przejść obok nich obojętnie. Realizatorem projektu jest pani mgr Marta Baran - nauczyciel języka polskiego.