Najlepsi z najlepszych zakończenie klas piątych

26 kwietnia 2024r.  mury naszej szkoły opuścili tegoroczni absolwenci. Uroczystość była pełna wzruszeń i pięknych słów. Pani Dyrektor Barbara Szymoniak podsumowała 5 lat edukacji. Szczególną uwagę zwróciła na liczne wycieczki, projekty, wymiany i sukcesy uczniów. Do tych ostatnich przyczynili się również wychowawcy klas, zatem i na ich ręce Pani Dyrektor złożyła dyplomy – podziękowania.

Następnie przedstawicielka Rady Rodziców pani Joanna Matysiak użyła w swoim wystąpieniu metafory, porównując uczniów do diamentów, „które zostały w tej szkole oszlifowane”. Podkreśliła też, że do tej „szkoły z tradycjami” przychodzą kolejne pokolenia z tych samych rodzin. Przewodniczący samorządu uczniowskiego Artur Trybała, podziękował absolwentom za wspólnie spędzony czas, aktywności, działania i akcje. Podkreślił, że jest dumny ze swoich starszych kolegów i pogratulował im średniego wykształcenia. Nie zabrakło życzeń dalszego rozwoju i zapewnień, że drzwi mechanika są zawsze otwarte. Doniosłym momentem było też uroczyste przekazanie sztandaru szkoły pocztowi sztandarowemu z młodszych klas. I tu ciekawostka: sztandar przekazał starszy brat, młodszemu bratu.

Do tradycji ZSM nr 1 należy również wręczenie podczas uroczystości świadectw z paskiem, nagród dla najlepszych uczniów, docenienie tych, którzy swoim działaniem zasłużyli się dla szkoły oraz Gala Humbertów, w której wyłoniono najlepszych w różnych kategoriach.

Gala Humbertów - Gala Humbertów 2024

Nowością w tym roku były wystąpienia przedstawicieli klas, którzy według własnego pomysłu podsumowali 5 lat w szkole. Był performance, stand-up, prezentacja i freestyle.