Ogólnopolski Konkurs "Technik Absolwent Roku" jest organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Zarząd Główny w Warszawie. Konkurs jest adresowany do uczniów i absolwentów średnich szkół technicznych prowadzących kształcenie w zawodach branży mechanicznej i branżach pokrewnych.
Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe w środowisku szkolnym, technicznym, na uczelniach wyższych oraz w społeczeństwie.
Istotą konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/egzaminów zawodowych z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.

Do XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP zostało wytypowanych 6 najlepszych absolwentów Technikum Mechanicznego nr 15 w roku szkolnym 2020/2021.
Wszyscy absolwenci zostali nagrodzeni:

1. Konrad Sęk - kl. 4Tsa - II miejsce w specjalności TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2. Przemysław Sierpiński - kl. 4Ta - II miejsce w specjalności TECHNIK AUTOMATYK
3. Piotr Kmiecik i Jakub Zieliński - kl. 4At - III miejsce w specjalności TECHNIK MECHANIK
4. Janusz Chmiel - kl. 4Mta - III miejsce w specjalności TECHNIK MECHATRONIK
5. Dawid Hołówka - kl. 4Mtb - wyróżnienie w specjalności TECHNIK MECHATRONIK

Gratulujemy nagrodzonym absolwentom i życzymy im dalszych sukcesów zawodowych!

Szkolnym koordynatorem konkursu była mgr inż. Ewa Dworakowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSM nr 1.