Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej windy dla niepełnosprawnych przy budynku zabytkowym Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich.

Dokumentacja zamówienia znajduje się na stronie BIP ZSM1 pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=153182