Jubileusz 185-lecia w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie
31 maj 2019 r.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie obchodzi w roku szkolnym 2018/2019 jubileusz 185-lecia istnienia. Historia szkoły sięga 1834 roku, kiedy zgodnie z zapisem dokonanym w testamencie przez Szczepana Humberta, powstał Instytut Techniczny. Jest to najstarsza szkoła techniczna w Polsce. Od samego początku kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli, czując się spadkobiercami tradycji humbertowskiej, tworzą dzieje szkoły i budują jej wizerunek. Jubileusz 185-lecia pozwoli podsumować działalność naszej historycznej placówki na przestrzeni lat oraz będzie okazją do planowanych spotkań absolwentów, uczniów, rodziców, byłych i obecnych pracowników oraz przyjaciół szkoły.

Honorowy patronat nad jubileuszem 185-lecia
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta:


Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski
Anna Pieczarka - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty
Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie TVP3
Dziennik Polski

Program uroczystości:

9:00 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Patrona szkoły Szczepana Humberta i na grobach Dyrektorów Instytutu Technicznego i ZSM nr 1 na Cmentarzu Rakowickim.

10:00 - Msza Święta w Uniwersyteckiej Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie.

12.00 - Gala Jubileuszowa w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33 A z udziałem zaproszonych gości.

14:30 - Piknik jubileuszowy w ZSM nr 1.
Koncert muzyczny w ZSM nr 1.
Prezentacja historii Instytutu Technicznego - ZSM nr 1 w Krakowie.
Spotkania absolwentów i emerytowanych nauczycieli w ZSM nr 1.

Wydarzenia w roku Jubileuszowym

Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc organizację Jubileuszu 185-lecia ZSM nr 1, a zwłaszcza wydanie książki jubileuszowej z listą absolwentów szkoły (w oparciu o zachowane dzienniki lekcyjne) podajemy numer konta bankowego Rady Rodziców ZSM nr 1.

W ramach obchodów jubileuszowych zaplanowano wiele wydarzeń. W ZSM nr 1 zostanie utworzone "Szkolne Muzeum Techniki", aby dać uczniom możliwość zetknięcia się z eksponatami, które mają wartość historyczno- techniczną oraz ocalić od zniszczenia cenne przedmioty zachowane do dzisiaj. Zaplanowane jest wydanie aneksu do monografii szkoły, ufundowanie tablicy upamiętniającej obchody jubileuszowe, przygotowanie wystawy okolicznościowej, zorganizowanie seminarium z udziałem gości z zagranicy i spotkanie absolwentów. Najważniejszym punktem obchodów jubileuszowych jest Gala Jubileuszowa, która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33 A.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do finansowego zaakcentowania swojej obecności przy utworzeniu "Szkolnego Muzeum Techniki". Każdy ofiarodawca zostanie uhonorowany wypisaniem jego nazwiska lub znaku firmowego na tablicy darczyńców. Ta symboliczna pamiątka będzie umieszczona w muzeum. W związku z planowanym projektem ogłaszamy też zbiórkę dawnych przedmiotów, urządzeń, sprzętów z różnych dziedzin techniki.

Nie mamy wątpliwości, że obchody jubileuszowe szkoły zwrócą uwagę sporej grupy odbiorców. Czujemy się zaszczyceni możliwością przygotowania tak doniosłej uroczystości, ale wiemy, że na organizatorach spoczywa jednocześnie odpowiedzialność za nadanie jej odpowiedniej rangi. Angażujemy własne siły i środki w przygotowanie obchodów, lecz ze względu na doniosłość jubileuszu i planowanie różnorodnych okolicznościowych wydarzeń, liczymy na Państwa wsparcie.

Zwracamy się uprzejmie z prośbą o pomoc w organizacji jubileuszu szkoły i wsparcie finansowe uroczystych obchodów 185 - lecia jej istnienia. Zebrane środki pieniężne przeznaczymy m.in. na drukowanie zaproszeń, wydanie aneksu do monografii szkoły, ufundowanie tablicy upamiętniającej obchody jubileuszowe, przygotowanie wystawy okolicznościowej i organizowanie spotkań absolwentów.
W zamian za wsparcie finansowe możemy zaoferować:
- możliwość reklamowania Państwa materiałów promocyjnych w trakcie trwania obchodów;
- umieszczenie imion i nazwisk właścicieli firm, nazwy firmy lub znaku firmowego w materiałach promocyjnych oraz na oficjalnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w zakładce Jubileusz 185-lecia;
- wielokrotne wyświetlanie informacji na monitorach w korytarzach szkolnych o darczyńcach i firmach;

Jesteśmy przekonani, że pomoc Państwa umożliwi nam zrealizowanie zamierzonych działań i będzie wspaniałym wkładem w obchody jubileuszowe. Wpłynie również na rozwój i edukację młodych pokoleń, które wybierają naszą szkołę, by kształcić się w jednej z najstarszych placówek zawodowych w Polsce.

Mając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na naszą prośbę, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty.

Wpłaty na konto Rady Rodziców prosimy opisywać w następujący sposób:

Rada Rodziców ZSM nr 1 Kraków
39 8619 0006 0031 0328 7882 0001

W treści opisu wpłaty prosimy umieścić: imię i nazwisko oraz cel wpłaty: "Jubileusz" lub darowizna na rzecz utworzenia "Szkolnego Muzeum Techniki".

Gadżety które można zakupić na terenie szkoły:

Długopis - 5,00 zł

Kubek - 20,00 zł

Notes - 25,00 zł

Pasek parciany bawełniany - 20,00 zł
(przy zakupie 2 sztuk 30,00 zł)

Pasek skórzany - 40,00 zł
(przy zakupie 2 sztuk 60,00 zł)

Filiżanka ze spodkiem - 30 zł

Pasek parciany sztuczny - 15,00 zł
(przy zakupie 2 sztuk 20,00 zł)

Krawat - 20,00 zł

Brelok do kluczy - 2,00 zł

Gadżety mogą być też zakupione z zestawach jubileuszowych

1. Zestaw jubileuszowy 25 zł.
- kubek z logo jubileuszu
- długopis
2. Zestaw jubileuszowy 50 zł.
- kubek z logo
- pamiątkowy notes
- długopis
3. Zestaw jubileuszowy 60 zł.
- filiżanka z logo jubileuszu
- pamiątkowy notes
- długopis


Catering - koszt 30,00 zł

Istnieje możliwość zamówienia jedzenia zgodnie z podanym poniżej menu w cenie 30 zł dla jednej osoby. Catering będzie zorganizowany przed budynkiem szkoły.

Zamówienie należy złożyć do 15 maja 2019 r. i opłacić w sekretariacie szkoły.


Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor ZSM nr 1 Barbara Szymoniak
Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu Szkoły

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału
w uroczystości Jubileuszowej do dnia 15 maja 2019 roku.
e-mail: zsm1krakow@iap.pl
tel: 12 422 68 04

Powrót do strony szkoły zsm1krakow.pl