projekt edukacyjny

06 czerwca 2024 r. w Warszawie odbył się  festiwal projektów edukacyjnych na zakończenie działań w programie Akcelerator Pro, na którym gościli nauczyciele i nauczycielki wraz z trzyosobowymi zespołami uczniowskimi. Zespoły  uczniowskie dzieliły się efektami swojej pracy, opowiadając o procesie twórczym i efektach. Uczestnicy programu pracowali nad swoimi projektami od października zeszłego roku. Program Akcelerator Pro wprowadził nową jakość do kształcenia, inspirując uczniów do działania i zgłębiania tematów, na które zwykle brakuje czasu w podstawie programowej.

W poniedziałek 3 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie z nauczycielami i uczennicami szkół branżowych i technicznych oraz zaproszonymi gośćmi na podsumowaniu programu Akcelerator Pro, zorganizowanym wspólnie z Fundacją Inter Cars. Mieliśmy okazję zobaczyć efekty wielu inspirujących i innowacyjnych projektów edukacyjnych. Na przykład zespół z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich zorganizował wyścigi pojazdów napędzanych mechanizmem pułapki na myszy. Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie stworzyli pojazd ARACHECO z napędem elektrycznym i fotowoltaiczną stacją ładującą. Technikum nr 1 z Żywca zaprojektowało przenośną turbinę wiatrową z ogniwami fotowoltaicznymi.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 z Krakowa przygotował stanowisko dydaktyczne silnika spalinowego do nauki diagnostyki systemów mechanicznych i elektronicznych. W Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu zbudowano E-patio do ładowania sprzętów elektronicznych i pojazdów, wykorzystując odnawialne źródła energii.
Uczestnicy podkreślili, że z udziału w programie wynoszą cenne doświadczenia, inspiracje, energię i pomysły na dalsze działania oraz poczucie stworzenia wspierającej i kreatywnej społeczności nauczycielskiej.