W wyniku współpracy ZSM nr 1 z MCPU w Krakowie w każdym roku szkolnym pracownicy specjalistycznego centrum profilaktyki przeprowadzają w naszej szkole szereg warsztatów i prelekcji skierowanych do uczniów i ich rodziców. Dnia 4 kwietnia 2024 r. rodzice naszych uczniów mieli możliwość wysłuchania prelekcji pt. ”Program Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz umiejętności o charakterze wychowawczym, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat sygnałów i możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy w zakresie problemu uzależnień behawioralnych.

W I semestrze roku szkolnego 2023/2024 w dniach 5 i 6 grudnia uczniowie klas 1 Tma, 1 Tro, 1 Msb, 1 Msa uczestniczyli w warsztatach o tematyce „Fakty i Mity”, które mają na celu pomóc w integracji zespołów klasowych i podnieść poziom adekwatnej wiedzy dotyczącej konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmu uzależnienia od substancji psychoaktywnych jako ważnego czynnika chroniącego w profilaktyce uzależnień. Klasa 2 Tmb i 2 Tpa w dniu 8 grudnia uczestniczyła w warsztatach  pt. „Mądrze w dorosłość”. Celem głównym tego programu jest ograniczanie sięgania po substancje psychoaktywne, alkohol, narkotyki poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości w ramach profilaktyki zachowań ryzykownych na poziomie uniwersalnym w grupie uczniów. Następnie 11 grudnia klasy 3 Tau i 3 Tpb uczestniczyły w spotkaniu pt. „Efekt motyla". Celem programu jest rozwijanie poczucia wpływu na własne życie oraz kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, zwłaszcza w kontekście planowania własnej przyszłości. Wykorzystanie tego typu umiejętności jest istotnym elementem z grupy czynników chroniących w obszarze zapobiegania uzależnieniom. W II semestrze w dniach 15-17 kwietnia 2024 r. pozostałe klasy pierwsze czyli.: 1 Es, 1 Msc, 1 Tpa, 1 Tmb, 1 Tme oraz 1 Tpc również miały możliwość uczestniczyć w warsztatach pt. „Fakty i Mity”.

Organizatorami wszystkich wydarzeń były panie pedagog mgr Arletta Lasek i mgr Sylwia Kaszyńska.